Usługi recyklingu ESE

NA MIEJSCU - I Z TROSKĄ O ŚRODOWISKO

Usługi recyklingowe ESE dotyczące starych i wadliwych pojemników są w Europie innowacyjne i wyjątkowe. Pojemników nie trzeba już zbierać centralnie w jednym miejscu w Europie, ale można je przerabiać na surowce wtórne na miejscu z wykorzystaniem naszych specjalnych jednostek mobilnych. Powstały surowiec przewozi się następnie do najbliższej fabryki ESE - nie jest konieczny transport całych pojemników.

Ogranicza to twoje koszty usuwania odpadów, a także koszty transportu i emisji CO₂. W taki sposób ponad 4 mln pojemników z powodzeniem zostało włączonych do obiegu jako surowce wtórne.

Materialy te są czyszczone i suszone w naszych fabrykach, a następnie przerabiane na nowo na surowce wtórne najwyższej jakości do produkcji pojemników.

>> Broszura: Usługi (PDF)