Raport środowiskowy

Strategia zrównoważonego rozwoju

Wstęp

Drodzy czytelnicy!

Wartości korporacyjne i strategia grupy ESE uwzględniają ideę zrównoważonego rozwoju. Jako jedna z wiodących grup w branży gospodarki odpadami uważamy, że naszym obowiązkiem jest wdrażanie zrównoważonych praktyk w zakresie szerszym niż ten wymagany przepisami. Dotyczy to ochrony środowiska, ale również kwestii społecznych i odpowiedzialnych działań w zakresie modelu zrównoważonej działalności.

W ostatnich latach w naszej firmie z powodzeniem uruchomiliśmy nowe projekty i działania ukierunkowane. Niektóre z nich prezentujemy w naszym raporcie o zrównoważonym rozwoju.

Wielu z naszych partnerów biznesowych wspiera nasze podejście i reprezentuje podobne wartości. Nasze produkty, projekty badawcze i rozwojowe mają na celu ułatwienie naszym partnerom realizowanie ich własnych strategii zrównoważonego rozwoju.

Popychamy nasz rozwój naprzód przy współpracy z naszymi partnerami — być może są Państwo już wśród nich lub będą nimi w przyszłości. Liczymy na to, ponieważ tylko działając razem będziemy mogli osiągnąć decydujące zmiany.

Björn Hedenström
Prezes ESE World B.V.

>> Broszura: Raport środowiskowy (PDF)