Raport środowiskowy

Wstęp

Szanowni Czytelnicy!

ESE World B.V., dzięki swoim produktom i usługom, jest jedną z wiodących firm, dostarczającą tymczasowych rozwiązań do przechowywania odpadów. Niniejszy raport o zrównoważonym rozwoju jasno potwierdza, że nie tylko mówimy o ochronie zasobów i środowiska oraz odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, lecz także skutecznie zamieniamy nasze słowa w czyny.

Nasz wkład jest istotny dla zrównoważonego i dodatniego ekobilansu klientów z branży zagospodarowywania odpadów, co jest możliwe dzięki inteligentnym i innowacyjnym rozwiązaniom produktowym i usługowym. Optymalizacja pojemników pod kątem składania ich w sztaple i optymalizacja transportu, umiejscowienie zakładów produkcyjnych blisko naszych klientów, usługi recyklingowe dostępne na miejscu - to wszystko pozwala nam obniżyć koszty transportu i znacząco ograniczyć „ślad węglowy“. Nasz system pojemników zaprojektowaliśmy jako efektywny kosztowo i łatwy do recyklingu, co pozwoliło nam osiągnąć wskaźnik przerobu równy 100%. Dzięki daleko posuniętym pracom i zaawansowanym technologiom od 2013 r. każdy pojemnik może być produkowany z udziałem średnio 50% surowców wtórnych wysokiej jakości. Jesteśmy też dumni, że nasze nowoczesne zakłady produkcyjne działają zgodnie z zasadą zerowej ilości odpadów.

Jasno widać, że nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest pełna i wybiega w przyszłość.

Mam nadzieję, że niniejszy dokument dostarczy ci wielu informacji i zmotywuje do działania.

René P.M. Wolfkamp 
Dyrektor Generalny ESE World BV (do 31.08.2014 r.)

 

>> Broszura: Raport środowiskowy (PDF)