STAWIAMY NA FARBY Z RECYKLINGU

BŁYSZCZĄCE KOLORY NIE ŚWIECĄ PRZYKŁADEM

Przygaszone barwy tworzyw sztucznych umożliwiają uzyskanie znacznie większego wkładu surowców wtórnych. W przypadku pojemników kolor wskazuje na frakcję odpadów, ale nie oznacza to, że cały pojemnik musi być zabarwiony. Niemniej jednak, niektórzy klienci preferują całkowicie zabarwione pojemniki. W związku z tym, ESE opracowało zestaw czterech farb z recyklingu, przypisując je kolorowym uchwytom lub pokrywom dla lepszej identyfikacji danej frakcji.

Do wyprodukowania pierwotnego tworzywa HDPE potrzeba około 88% więcej energii niż w przypadku zastosowania materiału z recyklingu, przy czym powstaje wówczas około 65% więcej równoważnika CO2.

Firma ESE posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w stosowaniu tworzyw sztucznych z recyklingu, dysponując know-how pozwalającym na produkcję pojemników na odpady i surowce wtórne z materiałów pochodzących w 100% z recyklingu. W efekcie osiągamy oszczędności dochodzące do 100% surowca, jakim jest ropa naftowa, a pojemniki uzyskują wysoką ocenę pozytywnego wpływu na środowisko.

CIRCULAR LOOK – AFIRMACJA ZRÓŻNICOWANIA

Kolory składowe materiałów pochodzących z recyklingu nie są za każdym razem jednakowe. Oznacza to, że różnice w kolorze podstawowym mogą mieć wpływ na końcowy efekt kolorystyczny. Kolor podstawowy barwionego materiału jest zawsze identyczny, chociaż może się nieznacznie różnić. Te efekty kolorystyczne świadczą o wysokim poziomie ochrony zasobów.

W ten sposób, kolorystyka pojemników na odpady ESE, ukazująca związek z gospodarką o obiegu zamkniętym (Circular Look),  staje się widocznym dowodem Państwa wkładu w ochronę klimatu.   

FARBY W SŁUŻBIE OCHRONY ŚRODOWISKA

NASZE ZAPEWNIENIE

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, firma ESE opracowała optymalną szatę kolorystyczną określając swoje produkty jako „farby z recyklingu”. Podczas przetwarzania materiału pierwotnego, procesy produkcyjne są jasno zdefiniowane. Materiał podstawowy jest zawsze taki sam, a proporcje zmieszania z koncentratami barwiącymi są uzyskiwane w sposób zautomatyzowany.


Państwa decyzja o recyklingu zabezpiecza materiał na następne 100 lat bez uszczerbku dla jakości. Pojemniki wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu spełniają również kryteria jakościowe certyfikacji RAL-GZ 951/1.
Wszystkie wersje są dostępne z etykietą ekologiczną „Błękitny Anioł”.

WŁAŚCIWE PODEJŚCIE

KOLOR SZARY WCIĄŻ NAJLEPSZĄ OPCJĄ

Najbardziej zrównoważonym i najprostszym rozwiązaniem w zakresie wykorzystania materiałów z recyklingu jest całkowite wyeliminowanie stosowania farb w produkcji pojemników. Dana frakcja jest wówczas rozpoznawana na podstawie koloru pokrywy lub kolorowych uchwytów. Dodatkowo, na bocznych powierzchniach pojemników, można umieścić kolorowe naklejki, dobrze widoczne z pojazdu zbierającego odpady.

ROZWIĄZANIE KORZYSTNE DLA PAŃSTWA I DLA ŚRODOWISKA

Używając podstawowych ciemnoszarych pojemników w połączeniu z kolorowymi pokrywami lub uchwytami, upraszczamy zarządzanie pojemnikami, optymalizujemy magazynowanie i redukujemy koszty.

>> Folder: Farby z gospodarki o obiegu zamkniętym (EN)