Rejestracja pojemników

Istnieje wiele obszarów, gdzie nadal nie stosuje się systemu kodów kreskowych lub identyfikacji, dlatego nie ma gwarancji, że faktura za opróżnianie obejmuje rzeczywiście pojemniki ujęte w opłacie za tę usługę.

W związku z tym oferujemy dostosowany model dający możliwość opróżniania wyłącznie zarejestrowanych pojemników.