Odbiór i recykling

TWOJE PROBLEMY SĄ DLA NAS WYZWANIEM!

Już na samym początku firma ESE wprowadziła politykę zrównoważonego rozwoju i zadbała o zastosowanie surowców wtórnych wysokiej jakości do wyrobu pojemników. Obecnie zebraliśmy i przerobiliśmy ponad 4 mln starych pojemników. To oznacza, że już dziś spełniamy cele europejskiej dyrektywy ramowej dotyczącej odpadów, która ma być wprowadzona w przyszłości.

Dzięki temu staliśmy się wiodącym dostawcą usług na rynku zorganizowanych zbiórek pojemników. Nasze usługi w zakresie odbierania pojemników obejmują planowanie, przekazywanie informacji użytkownikom oraz organizowanie bezproblemowego wdrażania. Jednocześnie możemy też stosować mobilne jednostki przetwarzające, które na miejscu i w sposób bezpieczny dla środowiska przerabiają stare pojemniki na materiał granulowany.