CO TO SĄ WYROBY NIEBEZPIECZNE I JAK NALEŻY Z NIMI POSTĘPOWAĆ?

DEFINICJA

Wyroby niebezpieczne są to materiały lub przedmioty, które — ze względu na ich charakter lub stan podczas transportu i składowania związany z niewłaściwą obsługą lub niewłaściwym przechowywaniem — mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, środowiska oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

Nieograniczone możliwości zastosowania

W rozmaitych gałęziach przemysłu często stosowane są paliwa, smary, oleje opałowe lub substancje będące materiałami niebezpiecznymi. Mogą one stanowić zagrożenie w szczególnych okolicznościach lub w określonej temperaturze. Należy tu rozróżnić zaopatrzenie w materiały do przetwarzania i zbieranie materiałów jako pozostałości. Aby działalność była prowadzona bezproblemowo zarówno pod względem praktycznym, jak i prawnym, istotne jest, by pojemniki używane na materiały niebezpieczne były zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i posiadały wszelkie niezbędne zatwierdzenia. Po zakupie pojemników będziesz w dużej mierze polegał na dowiedzionej jakości naszych produktów. Ponieważ bierzemy pod uwagę bardzo różne wymagania naszych klientów, zakres produkowanych i sprzedawanych przez nas produktów jest bardzo zróżnicowany. Poza tym rejestracja w oficjalnie zatwierdzonym centrum kontroli i dostarczanie najlepszych produktów gwarantują, że nasze usługi są kompletne.

>> Broszura: Pojemniki na odpady niebezpieczne (PDF)