Organiczne odpady ogrodowe

Bioodpady to odpady organiczne, które pochodzą z naturalnych źródeł roślinnych i zwierzęcych i mogą być rozkładane przez żywe organizmy. Odpady te są produkowane zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i firmy - są to np. odpady żywnościowe i odpady ogrodowe.

Odpady biodegradowalne zwykle są przechowywane oddzielnie w tzw. pojemnikach na odpady biologiczne, a następnie kompostowane lub poddawane fermentacji.

Przynosi to dużą korzyść środowisku: odpady zostają przekształcone w dobrą glebę, biogazownie mogą wytwarzać z odpadów biologicznych biogaz, który można wykorzystać do produkcji energii termicznej i elektrycznej. Co więcej, dzięki temu zmniejsza się ilość różnego rodzaju odpadów technologicznych.

CENIMY TWOJE ODPADY BIOLOGICZNE