Informacja o witrynie internetowej

Informacje zgodnie z sekcją 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG)

 

ESE World B.V.
Luxemburglaan 35

NL-6199 AM Maastricht-Airport

Rejestr Handlowy: 34384546
Sąd Rejestrowy: Maastricht

Reprezentowana przez:
Sven Diekhof

 

Kontakt

Téléphone: +31 43 351 70 00
E-Mail: infoese.com

 

Numer VAT

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z sekcją 27 ustawy o podatku od sprzedaży:
NL 8221.32.503.B.01

 

Odpowiedzialność redakcyjna

Bettina Stamm
ESE GmbH
Nicolaus-Otto-Str. 6
57462 Olpe
Niemcy

 

Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w informacji o stronie.

 

Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.