MIK AZOK A VESZÉLYES JAVAK ÉS MIKÉNT KELL KEZELNI EZEKET?

MEGHATÁROZÁS

A veszélyes javak olyan anyagok vagy cikkek, amelyek jellegüknél fogva vagy szállításuk vagy tárolásuk során – helytelen kezelés vagy tárolás esetén – veszélyt jelenthetnek a közbiztonságra, a környezetre, valamint emberek és állatok életére és egészségére nézve. 

Korlátlan felhasználási lehetőségek

Üzemanyagok, kenőanyagok, fűtőolaj vagy egyéb veszélyes anyagok gyakran kerülnek felhasználásra számos iparágban. Gyakran veszélyt jelentenek bizonyos környezetben vagy bizonyos hőmérsékleten. Itt különbséget kell tenni a technológiában felhasznált anyagok és a maradékként felgyülemlő anyagok között. A vállalkozás gyakorlati és jogi szempontból is zökkenőmentes működése érdekében fontos, hogy a veszélyes anyagok gyűjtésére használt edények – a biztonsági jogszabályoknak való megfelelésen felül – rendelkezzenek a szükséges hatósági engedélyekkel. Ezeknek a tartályoknak a felhasználójaként Ön javarészt mentesül a termékek alkalmasságának bizonyítási költségei alól. Tekintettel vevőink nagyon eltérő és egyedi igényeire, a gyártási és forgalmazási választékunk nagyon sokrétű. Teljes körű szolgáltatást tudunk kínálni, mivel hivatalosan jóváhagyott bevizsgáló központ vagyunk és kiváló termékeket biztosítunk.

 

>> Brochure Hazardous Waste HU (pdf)