Döntési segédeszközök a fenntartható beszerzéshez

A FENNTARTHATÓ BESZERZÉS A HULLADÉKKAL KEZDŐDIK!

A közbeszerzési törvény alapkritériumai közé tartozik az objektivitás, a diszkriminációmentesség, az egyenlő elbánás és az átláthatóság. Amennyiben fenntartható beszerzés van előírva, akkor a nagyobb költségek megengedhetők, ha a környezetbarát termékek teljesítik az állam által előírt környezetvédelmi célkitűzéseket (német Alaptörvény  20 a cikkelye).

A közszféra szerződő hatóságainak kötelessége figyelembe venni a fenntarthatósági szempontokat a költséghatékonyság és gazdaságosság alapvető költségvetési elvei mellett. Ezen kívül a minőség és a hatályos szabványok játszanak fontos szerepet. Mivel egyre több magán vásárló igényel nagyobb fenntarthatóságot áruinak beszerzése során, az ESE éve óta törekszik az újrahasznosított anyagok egyre nagyobb mértékű használatára – nagy sikerrel!

Olvassa el a műanyag újrahasznosítható edények beszerzésére vonatkozó, ökológiai szempontok alapján készült útmutatónkat:

>> Brosúra EN (PDF)