Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie zrównoważonej polityki zamówień

ZRÓWNOWAŻONA POLITYKA ZAMÓWIEŃ ZACZYNA SIĘ OD ODPADÓW!

Podstawowe kryteria zdefiniowane w przepisach o zamówieniach publicznych obejmują: obiektywizm, brak dyskryminacji, równość traktowania i transparentność. Gdy wymagane jest zastosowanie zrównoważonej polityki zamówień, dopuszcza się powstanie wyższych kosztów, jeśli przyjazny środowisku produkt spełnia cele dotyczące ochrony środowiska (art. 20 a GG) wymagane przez państwo członkowskie. Publiczne jednostki zamawiające są zobowiązane uwzględniać aspekty zrównoważenia tak samo, jak podstawowe aspekty budżetowe, takie jak opłacalność i ekonomiczność. Ponadto jakość i zgodność z obowiązującymi normami odgrywają istotną rolę. Ponadto jako że coraz więcej prywatnych nabywców wymaga zwiększenia zrównoważenia w odniesieniu do nabywania przez nich towarów, to ESE od wielu lat poszukiwało ulepszeń w zakresie wykorzystania materiałów z recyklingu — ze znacznym sukcesem!

Zapoznaj się z naszymi wytycznymi zakupu pojemników z tworzywa na surowce wtórne z ekologicznego punktu widzenia:

>> Broszura (PDF)