Szarość dnia z PURECOLOUR®


PURECOLOUR® to kolor, który jest definiowany przez sam skład ponownie wykorzystanych tworzyw sztucznych, bez dodatków barwiących! Kolory różnych tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi są starannie dobierane, aby stworzyć gamę odcieni szarości. Ze względu na różnice w składzie kolorów, każdego dnia powstaje inny odcień szarości, tworząc „Szarość dnia”, a różnice stanowią wizualny dowód recyklingu.

PURECOLOUR® NA NADCHODZĄCE DZIESIĘCIOlECIA

 

W przeszłości większość pojemników produkowano z nowych tworzyw sztucznych, które wymagały jedynie niewielkiego dodatku barwnika, aby stworzyć pojemnik o określonym kodzie kolorystycznym.

Obecnie ESE produkuje pojemniki z tworzyw sztucznych pochodzących w całości z recyklingu, które zachowują swoje kolory z poprzedniego zastosowania. W celu ich ponownego zabarwienia, potrzeba jeszcze więcej dodatków barwiących, aby uzyskać pożądaną specyfikację kolorystyczną.

Wadą takiego rozwiązania jest to, że na każdym etapie recyklingu potrzeba więcej dodatków barwiących, aby osiągnąć wymagany kolor. ESE udowodniło, że tworzywa sztuczne zastosowane do produkcji pojemnika można poddać recyklingowi nawet 10 razy. W tym celu tworzywa muszą być utrzymywane w jak najczystszej postaci. Za każdym razem, gdy tworzywa sztuczne wracają do ponownego użycia, dodaje się do nich kolejne barwniki, aby spełnić surowe wymagania kolorystyczne. To powoduje, że cykl życia tworzywa jest zagrożony. 

PURECOLOUR® dba o czystość tworzyw sztucznych, by przez kolejne dekady zachować możliwość recyklingu pojemników.