Znak dla środowiska

 

Ekologiczne pojemniki ESE mogą być opatrzone etykietą środowiskową  „Błękitny Anioł — jako tworzywa pochodzące z recyklingu (RAL-UZ 30a)”. Ten uznany znak dla środowiska podlega kontroli przez firmę RAL gGmbH i jest przyznawany zgodnie z kryteriami Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska i niezależnego jury „Eko-znaku”. Pochodzenie i skład tworzyw sztucznych z recyklingu muszą być dowiedzione i certyfikowane zgodnie z EuCertPlast.

Posiadaczem eko-znaku „Błękitny Anioł” jest Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów, a specjalistyczne kryteria jego przyznawania opracowuje Federalny Urząd ds. Środowiska. Ponadto, certyfikacja dokonywana przez niezależny podmiot w systemie EuCertPlast zapewnia, że zastosowane tworzywa sztuczne z recyklingu są nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska, 

OPRACOWYWANIE PRODUKTÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Ekologiczny projekt produktu uwzględnia optymalizację wykorzystania materiałów, transportu, magazynowania i żywotności. Dzięki temu uzyskuje się znaczne zmniejszenie zużycia surowców i obniżenie emisji.

JAKOŚĆ DLA BEZPIECZEŃSTWA I ŻYWOTNOŚCI

Pojemniki ESE, czy to z materiału z recyklingu, czy z nowych surowców, podlegają takiej samej kontroli i certyfikacji zgodnie z najsurowszymi światowymi wymogami dotyczącymi testowania, które muszą być spełnione w celu uzyskania znaku jakości RAL-GZ 951/1. Tylko najwyższej jakości pojemniki o dużej żywotności mogą być przyjazne dla środowiska.

EKOLOGICZNE NABYWANIE

W nowej dyrektywie UE w sprawie udzielania zamówień przywiązuje się dużą wagę do ekologicznych aspektów związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Europejskie gminy chcą i muszą w przyszłości w większym stopniu uwzględniać aspekty środowiskowe. Przyjazność materiałów i produktów dla środowiska powinna być łatwa do prześledzenia, porównywalna i certyfikowana przez niezależny podmiot, aby zapewnić instytucjom rozpisującym przetargi bezpieczeństwo prawne przy udzielaniu zamówień.

Wymogi dotyczące przyjazności materiałów i procesów produkcyjnych dla środowiska są zdecydowanie łatwiejsze do wypełnienia dzięki przeprowadzeniu przetargu zgodnie z wymogami uznanych znaków środowiskowych. Aby zapewnić wsparcie klientom w tym zakresie, ESE jako pierwszy producent pojemników na odpady i surowce wtórne wypełnia wymogi eko-znaku „Błękitny Anioł”.