Usługi

CAŁE NASZE DOŚWIADCZENIE DLA CIEBIE

Jako jeden z oryginalnych wytwórców takich produktów ESE rozpoznaje istotę usług związanych z konstrukcją, konserwacją i recyklingiem różnych pojemników i koszy - uczyniliśmy to naszym głównym celem.

ESE ma wyróżniające się doświadczenie i dzieli się swoją wiedzą z klientami. ESE czynnie wspiera publicznych i prywatnych dostawców usług usuwania odpadów, np. w trakcie montażu pierwszego systemu lub w podejmowaniu wyzwań strategicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i logistycznych związanych z wymianą pojemników.

Najświeższym przykładem tego działania jest największy projekt usługowy w całej Europie. ESE przeprowadziło początkową dystrybucję pojemników pochodzących od różnych producentów - w ilości ponad 700 000 sztuk w ciągu 4 miesięcy. W tym samym czasie wprowadzano również system identyfikacji i przerabiono używane pojemniki. Dobrze przemyślana organizacja i wdrożenie tego unikalnego projektu w sposób przyjazny dla użytkownika, a także współpraca z szeregiem partnerów podkreślają kompetencje ESE w dostarczaniu usług.