Pojemniki podziemne

DOCIERAMY DO SEDNA SPRAWY

Duże ilości odpadów powstające w obszarach miejskich o dużym zagęszczeniu stanowią wyzwanie zarówno z punktu widzenia logistyki, jak i ergonomii. Problemy te można rozwiązać za pomocą oferowanych przez nas podziemnych systemów do gromadzenia odpadów. Systemy te stanowią czystsze, bardziej ekologiczne i estetyczniejsze rozwiązanie. Pozwalają zwiększyć skuteczność operacyjną i ograniczyć „ślad węglowy“; wymagają mniejszego natężenia ruchu pojazdów i mogą być obsługiwane przez jedną osobę.

Systemy podziemne ESE spełniają wszystkie normy europejskie i krajowe obowiązujące obecnie oraz posiadają certyfikację zgodną z normą europejską EN 13071.